Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Скриптүүд

Файлуудыг нэгтгэх скрипт
Хэрэв та олон хуваагдсан файлын мэдээллүүдийг нэг файл болгох шаардлагатай бол уг скрипт хэрэг болох байх. Жишээ нь А хавтсанд буй ТХТ өргөтгөлтэй файлуудыг нэгтгэн 1 ширхэг ТХТ файл болгох юм.
Code:
<?php
$dir = "SOURCE_DIR"; // файлууд байрлаж буй хавтсын зам Жш: c:\\tmp\\ эсвэл /home/username/public_html/dir/ гэх мэт
$all = "TARGET_DIR/FILENAME.EXT"; //Хаана ямар өргөтгөл, нэртэй файл богож хадгалах зам Жш: c:\\merged.txt эсвэл /home/username/public_html/dir/merged.txt гэх мэт

$d = dir($dir); //
SOURCE_DIR -г уншиж байгаа нь

while (false !== ($entry = $d->read())) { //
SOURCE_DIR -н доторхи файлуудыг уншиж байна.
    if(strlen($entry)>4)    { //Хэрэв файл бол үргэлжлүүлнэ.  
        $handle = fopen($dir.$entry,"a"); //файлыг үргэлжлүүлэн бичихээр нээх
        $content = fread($handle,filesize($dir.$entry));
        echo $dir.$entry;
        if(fwrite(fopen($all,"a"),$content)){
            echo ' ok'; // файлд бичилт хийв
        }else{
            echo ' no shuu'; // файлт бичилт хийж чадсангүй
        }
        echo '<br />';
        fclose($handle);
    }
}
$d->close();
?>


Ажиллах хавтсын замыг оноож өгөхдөө төгсгөлт нь / заавал байрлуулна. Файлын нэрийг шалгахдаа
is_file() функц ашиглаж болох боловч дээрхи жишээн дээр файлын өргөтгөлийг 3 үсэг, мөн өргөтгөлийн өмнөх цэгийг 1 тэмдэг , нийт хамгийн багадаа 4 үсэг гэж аван шалгаж байна.
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (2)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »