Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Анхан шат

array() болон for давтамжийн жишээ
Уг жишээ скрипт нь Array болон for давтамжийг count() функцын хамт хэрхэн ашиглаж байгаа талаар харуулна.

Code:

<?php

$a = array();

$a[] = '0';
$a[] = '1';
$a[] = '2';
$a[] = '3';
$a[] = '4';
$a[] = '5';
$a[] = '0';
$a[] = '1';
$a[] = '2';

//$a -г мөн өөрөөр $a = array(0=>'A',1=>'B', 2=>'C', 8=>'G'); гэх мэтээр оноож өгч болно.
//print_r($a);

$total_array = count($a); // $a хувьсагчид хэдэн индекс байгааг тоолох

for($i=0;$i<$total_array;$i++){
    if(($i%2)==1){
//Зөвхөн тэгш индексийн утгуудыг харуулах
        echo $i.'='.$a[$i].'<br />';
    }
}

?>


Мөн foreach ашиглаж утгыг хэвлэж болно.

Code:

<?
foreach($a as $key=>$v){
    echo $k.'-'.$v.'<br />'; //$a -н бүх утгийг хэвэлнэ
}
?>Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (2)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »