Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Бусад

Зураг хуулах
Уг скрипт нь хэрэглэгчийн холбогдох эрхийг шалган таарч байвал зургийг хуулах скрипт юм. Энгийн санаа авах байдлаар оруулсан болно.

Code:
<?
if(isset($_POST['uploadFile'])){
    // herev user info ok bol
    if(addslashes($_POST['username'])=='admin' && addslashes($_POST['pass'])=='admin'){
        if(!move_uploaded_file($_FILES['filename']['tmp_name'],"/home/user/public_html/".$_FILES['filename']['name'])){
            $result = 'Файлыг хуулахад алдаа гарлаа. Хуулас хавтасны хандах эрхийг шалгана уу. 0777 байх ёстой.';
        }else{
            $result = 'Файлыг амжилттай хууллаа.'
        }
    }else{
        $result = 'Нууц үг эсвэл хэрэглэгчийн нэр буруу байна.';
    }
}
?>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
  <p>
    <label>
      <input type="text" name="username" id="username" />
      хэрэглэгчийн нэр<br />
    </label>
    <input type="text" name="pass" id="pass" />
    нууц үг
</p>
  <p>
    <input type="file" name="filename" id="filename" />
  </p>
  <p>
    <input type="submit" name="uploadFile" id="uploadFile" value="Зураг оруулах" />
  </p>
</form>


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »