Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
FTP_PUT() функц
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Имэйл шалгах
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
htaccess ашиглах
Мэдээлэл оруулах функц
Цагийн зөрүү
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Мэдээлэл оруулах функц
Мэдээлэл оруулах үйлдэл байнга хийгдэб байдаг. Уг коммандыг мөн мэдээлэл оруулах хуудас бүр дээрээ бичих нь сүүлд зарим нэг гаргасан алдаагаа засахаас ихсүүлээд бөөн ажил болно. Тиймээс нэг функц бэлдэж авчихаад түүнийгээ ашиглах замаар хийгээд явбал зүгээр. Иймээс та бүхэний ажлыг хөнгөвчилөх үүднээс мэдээлэл оруулах функцыг хүргэж байна.

Уг функцид элдэв янзын халдлагаас хамгаалаад дахин нэг функц ашиглая.

Код:
function mbm_sql_quote( $value )
    {
        if( get_magic_quotes_gpc() )
        {
              $value = stripslashes( $value );
        }
        //check if this function exists
        if( function_exists( "mysql_real_escape_string" ) )
        {
              $value = mysql_real_escape_string( $value );
        }
        //for PHP version < 4.3.0 use addslashes
        else
        {
              $value = addslashes( $value );
        }
        return $value;
    }


Уг функц нь ядаж наад захын sql injection халдагаас сэргийлнэ. Арга нь PHP-н тохиргооноос mysql_real_escape_string тохиргоог шалгаж уг тохиргооноос шалтгаалан ' тэмдэгтүүдийг  ' болгож хөрвүүлэх шаардлагатай эсэхийг шийднэ.

Одоо мэдээлэл оруулах функцыг танилцуулъя.

Код:
function mbm_insert_row($data,$tbl){
   
    $query = "INSERT INTO ".$tbl." ";
    $keys = "(";
    $values = "(";
    foreach ($data as $key=>$value){
        $keys .= "`".$key."`,";
        $values .= "'".mbm_sql_quote($value)."',";
    }
    $keys = substr($keys,0,-1).") ";
    $values = substr($values,0,-1).")";
    $query .= $keys." VALUES ".$values.";";
   
    if(!$result=mysql_query($query)){
        $return_result = 0;
    }else{
        $return_result = 1;
    }
    return $return_result;
}


Тайлбар:
$tbl  - Мэдээлэл оруулах хүснэгтний нэр
$data - Мэдээллүүдийг уг хувьсагчад ARRAY хэлбэрээр оноож өгнө. Түлхүүр нь баганы нэртэй ижил байна.

Ашиглах:

users хүснэгтийг id,username,password,lastname,firstname,registered_date,status гэх мэт баганатай байг гэж бодъё.

Код:
//$data['id'] = 8; // Энэ нүдийг автоматаар нэгээр нэмэгддэгээр тохируулах хэрэгтэй бөгөөд тэгж тохируулсан тохиолдолд ашиглах шаардлагагүй
$data['username'] =
$_POST['username'] ;
$data['password'] =
md5($_POST['pass'] ."salt");
$data['firstname'] = $_POST['firstname'] ;
$data['lastname'] = $_POST['lastname'];

$data['registered_date'] = date("Y-m-d");
$data['status'] = $_GET['st']; //Жишээ болгож $_GET ашиглав.

if(
mbm_insert_row($data,'users')==1){
     echo 'Нэмэгдлээ';
}else{
    echo 'Ямар нэгэн алдаа гарав.';
}


За хэн нэгэнд хэрэг болох байхаа гэж найдаж байна.
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »