Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Хэрэгцээтэй мэдээлэл

PHP ийн mySQL тэй ажилладаг өргөн хэрэглэгддэг функцууд
<?php 
  /*

        $resultset = mysql_query($query, $link_id) -Хүснэгтээс мэдээлэл авах зорилготой функц
        $resultset нь mysql_query() ээс буцаах утга.
        query - mySQL дээр бичдэг query маань энэ
        $link_id -  mysql_connect()  функцээс буцааж байгаа утга
    */
      
        $link = mysql_connect("hostname","username","password");
        $mysql_db = mysql_select_db("database_name", $link);
    /*
        mysql_fetch_row($resultset);
        Биелэгдээд ирж байгаа утгуудыг массив т авдаг функц.
        Массивын элемент нь mySQL ийн баганы нэр байж болдог. Жишээ нь
        $a = mysql_fetch_row($resultset);
        mysql_fetch_array() функцыг хэрэглэсэн нь илүү найдвартай арга юм.
    */
        mysql_fetch_row($resultset);
    /*
        mysql_fetch_array("table_name") - Table д байгаа утгуудыг авч массивт хадгалдаг              функц. mysql_fetch_row() функцын өргөтгөсөн хэлбэр гэж хэлж болно.
    */
      $resultset = mysql_query("SELECT id, email FROM users");
      while($get = mysql_fetch_array($resultset)){
                echo $get['id'] ;
                echo $get['email'];
        }
    /*
        mysql_fetch_field("table_name")    - Энэ функц нь mySQL table ын баганын мэдээллүүдийг харуулна. ЖИшээ нь табэл ын нэр, багануудын төрөл, урт гэх мэт.
    */
      $resultset = mysql_query("SELECT * FROM news") or die();
         while(mysql_fetch_field($resultset)){
            print_r(mysql_fetch_field($resultset));
        }
   
    /*
        mysql_field_len($rs, $field_number ) - Тухайн query биелэгдээд хэдэн утга ирж байгааг харуулна.
        field_number - Талбарын утгыг харуулахдаа аль талбар гэдгийг тоон төрлөөр өгнө
    */  
        $result = mysql_query("SELECT id,email FROM users WHERE id = ' 42 '  ");
            if (!$result) {
               echo 'Алдаа гарлаа: ' . mysql_error();
               exit;
             }
            $length = mysql_field_len($result, 0);
            echo $length;
     
    /*
        mysql_num_fields(resultset end bichne) - Тухайн query биелэгдээд хэдэн багана    сонгогдсоныг  харуулна.
    */  
       // Доорх жишээнд id, email 2 баганыг сонгохоор бичсэн байна. Тэгвэл 2 гэсэн утга буцаж ирнэ.
       $resultset = mysql_query("SELECT id, email FROM users");
       echo  mysql_num_fields($resultset);
?>

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »