Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Видео хичээл

For давтамж
2008/06/25
Код:
10) { break; } echo $i; } /* Жишээ 3 */ $i = 1; for (; ; ) { if ($i > 10) { break; } echo $i; $i++; } /* Жишээ 4 */ for ($i = 1, $j = 0; $i <= 10; $j += $i, print $i, $i++); ?>
үзэх
Array
2008/06/25
Array ийн талаар танилцуулга видео хичээлүзэх
date(), mktime()
2008/06/25
date() функц нь он сар өдөр гараг зэргийг харуулахад хэрэглэгдэх бөгөөд mktime() функцыг хамт ашиглан оноосон өдөр, гараг, цаг, минут зэргийг шууд харуулж болно.үзэх
echo функц
2008/06/25
echo функц нь PHP кодны өгөгдсөн утгыг HTML хэлбэрт хөрвүүлэн браузерт илгээн хэвлэн харуулах үйлдлийг гүйцэтгэдэг.үзэх
$_GET хувьсагч
2008/06/25
$_GET хувьсагчийн талаар жишээ хичээлүзэх
Хувьсагч
2008/06/25
Хувьсагчийн талаар видео тайлбарүзэх