Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Үндсэн функцууд

substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
2010/05/02
Өгөдсөн мэдээллээс үг ялгах функц оруулав. Санаа өгөх зорилготой.
дэлгэрэнгүй
$_POST vs $_GET
2009/09/26
Ихэвчлэн өмнө ямар нэгэн програмчлалын хэл дээр ажиллаж байгаагүй анхан суралцагч нар уг хоёр хувьсагчийг ойлгох гэж нилээдгүй цаг зарцуулдаг.  Тиймээс энэ удаад уг хоёр хувьсагчийн талаар тайлбарлая.
дэлгэрэнгүй
mysql_num_rows()
2009/09/11
mysql_num_rows() функцын талаархи жишээ оруулан тайлбарлая. Уг функ нь ажилласан mysql комманд хичнээн мөр буцааж байгааг харуулна.
дэлгэрэнгүй
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
2009/06/15
CURL ашиглан файл татаж болох бөгөөд PHP-н тохиргоонд CURL-г идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
дэлгэрэнгүй
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
2009/06/06
getdate(), date(), mktime() функцуудыг ашиглан өгөгдсөн цагийн календарийг хэрхэн гаргаж авч CSS-н тусламжтайгаар эмх замбараатай календар хэлбэрээр харуулах функц тайлбартайгаар хүргэе.
дэлгэрэнгүй
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
2009/03/18
Эхлэн суралцагчид маань их олон алдаа гаргах нь тодорхой. Тиймээс энэ удаад файл хавсаргахдаа юуг анхаарах талаар өгүүлье.
дэлгэрэнгүй
eregi()
2009/01/04
eregi функцыг хэрхэн ашиглах болон паттерны тайлбарыг хүргэе.
дэлгэрэнгүй
Үг тасалж авах substr()
2008/12/31
Өгөгдсөн үгний эхний зааж өгсөн уртаар нь салгаж авах функцыг толилуулъя. Крилл юникод үсэг 2 тэмдэгтээс бүрддэг хэмээн зөвлөгөө хэсэгт бичлэг оруулсныг та уншсан байх. Хэрэв уншиж амжаагүй бол энэ талаар мэдэхэд илүүдэхгүй байх. Уг асуудалтай холбоотой функцыг тусад нь оруулах болно.
дэлгэрэнгүй
preg_match_all функц
2008/12/15
Уг функцыг ашиглан өгөдсөн мэдээллээс хэсэг бүлэг мэдээллийг ялгаж авна. Жишээ нь зургийн мэдээллүүдийг салгаж авах талаар харуулъя.
дэлгэрэнгүй
FTP_PUT() функц
2008/11/19
FTP_PUT() функцыг хэрхэн ашиглах талаар жишээ толилуулъя. Ихэнх вэб талбар олгох үйлчилгээ үзүүлдэг компаниуд файл хуулах хэмжээг хязгаарлаж өгдөг бөгөөд уг хязгаарлалтыг ихэнх нь нэмж өгдөггүй бөгөөд багаар тогтоож байдаг. Тиймээс томхон файлуудыг PHP ашиглан хуулахын тулд уг функцыг ашиглавал нэн тохиромжтой. Уг функцыг ашиглан хүссэн хэмжээгээрээ өөрийн сервер руу файл хуулах боломжтой болх юм.
дэлгэрэнгүй