Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Үндсэн функцууд

dir() функц
2008/09/24
dir() функц нь хавтастай ажиллах функц бөгөөд дараахь жишээнд өгөдсөн хавтсын файлуудыг жагсаах талаар харуулна.
дэлгэрэнгүй
Хэрэглэгчийн нууц үгийг баазад хадгалах
2008/07/17
Хэрэглэгчийн нууц үгийг баазад хадгалахдаа шууд анхны хэлбэрээр хадгалахгүй байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн скриптны алдаа сүүлд мэдэгдсэн тохиолдолд зарим нөхөд уг алдааг ашиглан таны баазын мэдээллийг харах боломж олдож байдаг.
Үүнээс сэргийлэхийн тулд....

дэлгэрэнгүй
date(), mktime()
2008/06/25
date() функц нь он сар өдөр гараг зэргийг харуулахад хэрэглэгдэх бөгөөд mktime() функцыг хамт ашиглан оноосон өдөр, гараг, цаг, минут зэргийг шууд харуулж болно.үзэх
addslashes()
2008/05/19
Уг функцыг ашиглахгүйгээс хашилт агуулсан бичлэгүүд PHP дээр алдаа заадаг. 
Жишээ нь англиар It's гэдэг үгийг шууд  echo 'It's'; гэж хэвлэж болохгүй. echo "It's"; гэж хэвлэх шаардлагатай.

Харин уг үгийг хувьсагчид оноож өгвөл дараахь хэлбэрээр бичнэ.

Code:
<?php
$str = "Is your name O'reilly?";

// Үр дүн: Is your name O\'reilly?
echo addslashes($str);
?>


дэлгэрэнгүй