Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Скриптүүд

Шалгалтын жишээ код
Шалгалт авах жишээ код хэн нэгний хүсэлтээр бэлтгэлээ.
Source кодноос харж хариултыг мэдэх боломжтой ч уг кодыг засварлан янзалж ашиглах боломжтой. Нэр, имэйл хаягаа оруулсан хүний имэйл руу үр дүнг имэйлдэнэ.

Жш хаяг:
http://php.az.mn/test/test/

Татах хаяг :
http://php.az.mn/test/test/test.rar


Тохируулах
$config_questions хувьсагчид асуултууд, түүнд харгалзах хариултуудыг онооны хамт оруулж өгөх бөгөөд нийт зөв хариултын онооны нийлбэр $config_total_score хувьсагчийн утгатай тэнцүү байх шаардлагатай.

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »