Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Сургалт

SESSION, Cookie
2010/01/14
Өмнөх хэрэглэгчдийн хүсэлтүүдийг нэг нэгээр нь гүйцэтгэхийг их хичээж байна. Ажлын ачаалал их байгаагийн улмаас удаж буй явдалд хүчил өчье. Энэ удаад SESSION болон COOKIE тэй холбоотой зарим мэдээллүүдийг хүргэе.
дэлгэрэнгүй
$_POST vs $_GET
2009/09/26
Ихэвчлэн өмнө ямар нэгэн програмчлалын хэл дээр ажиллаж байгаагүй анхан суралцагч нар уг хоёр хувьсагчийг ойлгох гэж нилээдгүй цаг зарцуулдаг.  Тиймээс энэ удаад уг хоёр хувьсагчийн талаар тайлбарлая.
дэлгэрэнгүй
while
2009/09/18
While давтамжийн тухай жишээгээр тайлбарлая.
дэлгэрэнгүй
if
2009/09/18
if комманд хэрхэн ашиглах талаар сонирхуулъя. Нэгэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр оруулав.
дэлгэрэнгүй
eregi()
2009/01/04
eregi функцыг хэрхэн ашиглах болон паттерны тайлбарыг хүргэе.
дэлгэрэнгүй
array() болон for давтамжийн жишээ
2008/07/17
Уг жишээ скрипт нь Array болон for давтамжийг count() функцын хамт хэрхэн ашиглаж байгаа талаар харуулна.
дэлгэрэнгүй
For давтамж
2008/06/25
Код:
10) { break; } echo $i; } /* Жишээ 3 */ $i = 1; for (; ; ) { if ($i > 10) { break; } echo $i; $i++; } /* Жишээ 4 */ for ($i = 1, $j = 0; $i <= 10; $j += $i, print $i, $i++); ?>
үзэх
Array
2008/06/25
Array ийн талаар танилцуулга видео хичээлүзэх
echo функц
2008/06/25
echo функц нь PHP кодны өгөгдсөн утгыг HTML хэлбэрт хөрвүүлэн браузерт илгээн хэвлэн харуулах үйлдлийг гүйцэтгэдэг.үзэх
$_GET хувьсагч
2008/06/25
$_GET хувьсагчийн талаар жишээ хичээлүзэх