Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Сургалт

eregi()
eregi функцыг хэрхэн ашиглах болон паттерны тайлбарыг хүргэе.
Code:
<?
    $a='aaaaasdfasdfregfdzgz';
    if(eregi("^[a-z]+[a-z]+[a-z]$",$a)){
        echo 'ok';
    }else{
        echo 'no';
    }
?>


Дээрхи жишээ нь дээр $a хувьсагч зөвхөн жижиг латин үсэг байхад ok утга буцаана.

^[a-z] : Эхний үсэг жижиг латин үсгээр эхэлж буйг шалгана.
+[a-z]+ : дундах үсгүүд жижиг латин үсэг эсэхийг шалгана
[a-z]$ : сүүлийн үсэг жижиг латин үсэг эсэхийг шалгана.


Нэмэлт тайлбарууд:


^ - Үгний эхний тэмдэгт
$ - Үгний сүүлийн тэмдэгт
. - Ямар нэгэн тэмдэгт
(a|b) - a эсвэл b
(...) - Груп хэсэг сонгох
[abc] - a эсвэл b эсвэл c. олон өгөгдсөн хэсгийн аль нэг нь
[^abc] - a эсвэл b эсвэл c -ийн аль нь ч биш. олон өгөгдсөн хэсгийн аль нь ч биш
s - хоосон зай
a? - 0 эсвэл а үсгийн аль нэг нь
a* - 0 эсвэл нэлээд олон а үсэг
a+ - 1 болон түүнээс их а үсэг
a{3} - 3 дахь үсэг нь а үсэг байх
a{3,} - 3 захь үсгээс хойшхи нь а үсэг байх
a{3,6} - 3-6 дахь үсэг нь а үсэг байх
- тусгаарлах тэмдэгт
[:space:] - хоосон зай
[:blank:] - хоосон зай болон TAB дарсан эсэх

Уг функцыг ашиглан хэрэглэгчийн нэр, утасны дугаар, имэйл хаяг зэргийг хялбархан шалгаж болно.

Энд дарж имэйл шалгах функцын талаар танилцана уу.

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (4)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »