Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Сургалт

while
While давтамжийн тухай жишээгээр тайлбарлая.

Жш-1:
$i=2;
while($i<10){ //$i хувьсагч 10 бага тохиолдолд ажиллана.
echo $i; //Тухайн үгийн $i хувьсагчийн утгыг хэвэлнэ
$i++; //Дараагийн давтамжинд $i нэгээр нэмэгдэж орж ирнэ.
}


Жш-2:

$a = array(2,3,4,7,8,12,3,5,74,8);

$i=0;
while($i < sizeof($a)){
    echo $a[$i].',';
    $i++;   
}

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »