Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

PHP Бааз

Бичлэг сонгох
Баазаас ямар нэгэн бичлэг сонгоход  SQL -н SELECT коммандыг ашиглана.
Код:
mysql_connect("localhost", "root", "") or die(mysql_error());
mysql_select_db("test") or die(mysql_error());

$result = mysql_query("SELECT * FROM Naiz")
or die(mysql_error()); 

for($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++){
echo "Нэр: ".mysql_result($result,$i,"name").'<br />';
echo "Нас: ".mysql_result($result,$i,"age").'<br />';
}


Дээрхи кодонд FOR давтамжийн тусламжтайгаар сонгогдсон үр дүнг хэвлэж байна. Мөн уг үйлдлийг WHILE коммандын тусламжтайгаар гүйцэтгэж болно.
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »