Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Анхан шат

Майл явуулдаг жишээ
2010/03/24
За нэг хэрэглэгчийн хүсэлтээр mail явуулдаг жишээ оруулж байна.
дэлгэрэнгүй
SESSION, Cookie
2010/01/14
Өмнөх хэрэглэгчдийн хүсэлтүүдийг нэг нэгээр нь гүйцэтгэхийг их хичээж байна. Ажлын ачаалал их байгаагийн улмаас удаж буй явдалд хүчил өчье. Энэ удаад SESSION болон COOKIE тэй холбоотой зарим мэдээллүүдийг хүргэе.
дэлгэрэнгүй
Санал хүлээн авах скрипт
2009/10/17
Хэрэглэгчийн хүсэлтээр санал хүлээн авагч скрипт бэлдэж орууллаа. Форм бөглөөд явуулахад бөглөсөн мэдээллийг имэйлээр хүлээн авах юм.
дэлгэрэнгүй
$_POST vs $_GET
2009/09/26
Ихэвчлэн өмнө ямар нэгэн програмчлалын хэл дээр ажиллаж байгаагүй анхан суралцагч нар уг хоёр хувьсагчийг ойлгох гэж нилээдгүй цаг зарцуулдаг.  Тиймээс энэ удаад уг хоёр хувьсагчийн талаар тайлбарлая.
дэлгэрэнгүй
while
2009/09/18
While давтамжийн тухай жишээгээр тайлбарлая.
дэлгэрэнгүй
if
2009/09/18
if комманд хэрхэн ашиглах талаар сонирхуулъя. Нэгэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр оруулав.
дэлгэрэнгүй
MySQL огноо сонгох
2009/01/13
Огноо нь юникс хэлбэрийн болон энгийн гэсэн хоёр хэлбэрээр хэрэглэгддэг. Юникс хэлбэр нь time() функцыг ашиглахад гарч ирэх үр дүн бөгөөд энгийн хэлбэрийн огноог date("Y-m-d H:i:s") гэх мэт date() функцыг ашиглан харж болно. Энэ удаад MYSQL хүснэгтний нүднүүдээс уг хоёр төрлийн огноог хэрхэн сонгож авах талаар харуулъя.
дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл оруулах
2009/01/04
Баазад мэдээлэл хэрхэн оруулах талаар энгийн жишээ код танилцуулъя.
дэлгэрэнгүй
Бичлэг сонгох
2009/01/04
Баазаас ямар нэгэн бичлэг сонгоход  SQL -н SELECT коммандыг ашиглана.
дэлгэрэнгүй
Хүснэгт үүсгэх, mysql_query()
2009/01/04
Нэгэнт баазын серверт холбогдоод ажиллах баазаа сонгосон бол одоо бааздаа хүснэгтүүдээ үүсгэх хэрэгтэй. Жишээ болгож naiz нэртэй хүснэгтэнд хүмүүсийн нэр насыг хадгалахаар бодож үүсгэе.
дэлгэрэнгүй