Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Бусад

Текстийг зураг болгож харуулах
Уг скрипт нь өгөгдсөн текстийг зураг болгож харуулна. Динамикаар дуудаж болно.

img.php гэж файл үүсгээд хадгалъя.
Уг файлдаа дараахь кодыг оруулаад хадгална.

Code:
<?php
$txt = $_GET['txt'];
$width=$_GET['w']; //зургийн өргөн
$height = $_GET['h'] // зургийн өндөр
header("Content-type: image/png");
$im = @imagecreate($width, $height)
   or die("Cannot Initialize new GD image stream");
$background_color = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$text_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagestring($im, 2, 5, 5,  $txt, $text_color);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>Вэбэд ашиглахдаа дараахь байдлаар дуудна.
Code:
<img src="img.php?txt=ЭНД-ҮГЭЭ-БИЧНЭ&w=300&h=300" />


Жич:

Дээрхи жишээнд PNG төрлийн зураг үүсгэж байна.  Ямар төрлийн зураг үүсгэхийг мөн динамикаар тохируулж өгч болно.Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »