Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
FTP_PUT() функц
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл шалгах
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
htaccess ашиглах
Цагийн зөрүү
Мэдээлэл оруулах функц
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Хавтас жагсаах функц
Оноогдсон хавтас доторхи хавтаснуудыг жагсаах ба recursive хэлбэрээр жагсаах эсэхийг тохируулж болно.
Code:

/*
*
* @param $outerDir : Аль хавтсан доторхи хавтаснуудыг авах гэж байгаагаа зааж өгнө.
* @param , $filters = array() : Array() хэлбэрээр утга оруулж өгснөөр тухайн утга бүхий нэршилтэй хавтаснуудыг алгасах болно.
* @param $scan_subdirs : Recursive хэлбэрээр шүүл эсэхийг тодорхойлно. 0 бол үгүй 1 бол тий
*/
function getDirectoryTree( $outerDir, $filters = array('.'), $scan_subdirs=0 ) {
        $dirs = array_diff( scandir( $outerDir ), array_merge( Array( ".", ".." ), $filters ) );
        $dir_array = Array();
        foreach( $dirs as $d ) {
            if(is_dir($outerDir."/".$d) && $scan_subdirs == 1) {
                getDirectoryTree( $outerDir."/".$d, $filters,$scan_subdirs );
            }else {
                if(substr_count($d,".")==0) {
                    $dir_array[ $d ] = $d;
                }
            }
        }

        return $dir_array;
    }


Хэрэглэх:

Code:

$list = getDirectoryTree( /home/username/, array('.','..'), 1 );
print_r($list);

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »