Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
FTP_PUT() функц
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Мэдээлэл оруулах функц
Цагийн зөрүү
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

htaccess ашиглах
Энэ удаад htaccess-н тухай биш түүнийг ашиглан хаягжилтийг хэрхэн хийх талаар дурдъя.
Юуны өмнө htaccess файлдаа дараах кодыг оруулж өгнө.

Code:
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^(.+.(flv|f4v|m4v|mov|swf|mp3|css|js|gif|jpg|png|swf))$
RewriteRule ^(.*)/(.*)$  /index.php?$1/$2 [L]

Дээрхи кодыг тайлбарлая.
1р мөр: htaccess ашиглалтыг идэвхжүүлнэ.
2р мөр: URL хаягаар орж ирсэн файлыг шалгаад хаалтанд буй өргөтгөлөөс өөр төрөлтэй бол  3р мөрний коммандыг гүйцэтгэнэ. REQUEST_URI гэдэг нь URL хаягийг хэлж байна.
3р мөр: 2р мөрний нөхцлийн үр дүнд орж ирсэн хаягийг index.php файл руу index.php?QUERY_STRING форматаар шиднэ.

Дараах функцын тусламжтайгаар бид QUERY_STRING-г зохицуулна.

Code:
/**
     * modrewrite iin utgiig GET ruu hurvuuleh
     * @param $data = SERVER['QUERY_STRING']
     * @return array
     */
    function buildGetQuery($data) {
       
        $values = array ();
       
        if (substr( $data, - 1 ) == '/') {
            $data = substr( $data, 0, - 1 );
        }
       
        $data = str_replace( "//", "/", $data );
       
        $variables = explode( "/", $data );
       
        for($i = 0; $i < count( $variables ); $i = $i + 2) {
            if (isset( $variables [$i + 1] )) {
                $values ['GET'] [$variables [$i]] = $variables [$i + 1];
            }
        }
   
        return $values;
    }


Дээрхи функц нь дараахь байдлаар ажиллана.

www.domain.com/a/b/c/d/e/f гэх мэт хаяг орж ирэхэд бүх утгыг index.php файл руу дамжуулах бөгөөд index.php файл дээр бидний buildGetQuery() функц ажиллан дараах хэлбэрээр ашиглагдана. a-с эхэлэн эхний // доторхи нь хувьсагчийн нэр, зэрэгцээ дараагийх нь тухайн хувьсагчийн утга гэсэн үг.

Code:

$GET =
buildGetQuery($_SERVER['QUERY_STRING']);

echo $GET['a']; // b -г хэвэлнэ;
echo $GET['c']; //d
-г хэвэлнэ;
echo $GET['e']; //f
-г хэвэлнэ;


шалгах:
Code:
echo print_r($GET);Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »