Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хавтас жагсаах функц
Хичнээн зураг байгааг олох
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
IP --> Long IP
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
HTML код цэвэрлэх
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
FTP_PUT() функц
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Цагийн зөрүү
Мэдээлэл оруулах функц
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

FLV тоглуулагч
Та уг функцыг ашиглан манай CORE -ийн flv тоглуулагчийг ашиглан FLV файлыг тоглуулах боломжтой.
Code:
<?
   
function mbmFlvPlayer($flvPlayerVars = array()){
   
    $buf = '<object type="application/x-shockwave-flash" data="'.$flvPlayerVars['swf_player'].'"
                width="'.$flvPlayerVars['width'].'"
                height="'.$flvPlayerVars['height'].'"
                name="'.$flvPlayerVars['name'].'"
                id="'.$flvPlayerVars['name'].'">
                <param name="movie" value="'.$flvPlayerVars['swf_player'].'" />
                <param name="allowFullScreen" value="true" />
                <param name="wmode" value="opaque" />
                <param name="FlashVars"
                    value="autoplay='.$flvPlayerVars['autoplay']
                    .'&amp;autoload='.$flvPlayerVars['autoload']
                    .'&amp;title='.$flvPlayerVars['title']
                    .'&amp;flv='.$flvPlayerVars['flv_url']
                    .'&amp;showvolume='.$flvPlayerVars['showvolume']
                    .'&amp;showfullscreen='.$flvPlayerVars['showfullscreen']
                    .'&amp;showstop='.$flvPlayerVars['showstop']
                    .'&amp;showtime='.$flvPlayerVars['showtime']
                    .'&amp;buttoncolor='.$flvPlayerVars['buttoncolor']
                    .'&amp;playercolor='.$flvPlayerVars['playercolor']
                    .'&amp;bgcolor1='.$flvPlayerVars['bgcolor1']
                    .'&amp;bgcolor2='.$flvPlayerVars['bgcolor2']
                    .'&amp;buttonovercolor='.$flvPlayerVars['buttonovercolor']
                    .'&amp;slidercolor1='.$flvPlayerVars['slidercolor1']
                    .'&amp;slidercolor2='.$flvPlayerVars['slidercolor2']
                    .'&amp;sliderovercolor='.$flvPlayerVars['sliderovercolor']
                    .'&amp;loadingcolor='.$flvPlayerVars['loadingcolor']
                    .'&amp;titlesize='.$flvPlayerVars['titlesize']
                    .'&amp;showiconplay='.$flvPlayerVars['showiconplay']
                    .'&amp;showplayer='.$flvPlayerVars['showplayer']
                    .'&amp;buffer='.$flvPlayerVars['buffer'].'" />';

    $buf .= '</object>';
    return $buf;
}

?>


Ашиглах заавар:


Code:
echo mbmFlvPlayer(array(
                                'height'=>450, // тоглуулагчийн өндрийг оноож өгнө
                                'width'=>338,//тоглуулагчийн өргөнийг оноож өгнө
                                'swf_player'=> 'http://lib.az.mn/data/flvplayer/maxi/flvplayer.swf', //өөрчилөх хэрэггүй. Манай CORE-т тохируулж өгсөн тоглуулагч
                                'title'=>'video nii ner', // латин үсгийг дэмжинэ.
                                'titlesize'=>13, //видеоны нэрний үсгийн хэмжээ.
                                'flv_url'=>'http://flv_file_url', //FLV файлын замыг бүтнээр оруулж өгнө
                                'name'=>'PLAYER_NAME', // Тоглуулагчийн HTML нэр. JS, CSS оноож өгөхөд ашиглаж болно.
                                'autoplay'=>1, // видеог шууд тоглуулах эсэхийг шийднэ. 1 бол тийм, 0 бол үгүй
                                'showvolume'=>1, // дуу чангаруулагч товчлуурыг харуулах эсэх.
                                'showfullscreen'=>1,// бүтэн дэлгэц ашиглах эсэх
                                'showstop'=>1,//Зогсоох, тоглуулах товчлуур
                                'showtime'=>1, // цагийг харуулах эсэх
                                'bgcolor'=>'003663', //дэвсгэр өнгө
                                'buttoncolor'=>
'FFFFFF', //тоглуулагчийн дэвсгэр өнгө
                                'playercolor'=>
'003366', // тоглуулагчийн өнгө
                                'bgcolor1'=>
'336699', // өнгө оноогоод өгөхөд мэдэгдэнэ. bgcolor2 той уусаж харагдана
                                'bgcolor2'=>
'996633', //
                                'buttonovercolor'=>
'885588', //курсор очиход гарах өнгө
                                'slidercolor1'=>
'777777', //алв хэсэгт явж буй хэсгийн өнгө. slidecolor2 той уусаж харагдана
                                'slidercolor2'=>
'888888',
                                'sliderovercolor'=>FLV_PLAYER_SLIDEROVERCOLOR,
                                'loadingcolor'=>FLV_PLAYER_LOADINGCOLOR,
                                'autoload'=>1, //автоматаар ачаалж байх эсэхийг тодорхойлно.
                                'showiconplay'=>0, //тоглуулагчийн голд тоглуулах товчлуурыг харуулах эсэх
                                'showplayer'=>'always', // удирдлагын товчлууруудыг байнга харуулах эсэх
                                'buffer'=>5 //хэдэн секундээр ачаалахыг тодорхойлох
                                )
                            );


Миний хувьд бол их дажгүй тоглуулагч байгаа юм. Дээрхи утгуудад ихэнх нь 1 гэсэн утга бол ТИЙМ, 0 гэсэн утга бол ҮГҮЙ гэсэн зарчмаар оноож өгнө.

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (4)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »