Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
FLV тоглуулагч
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
FTP_PUT() функц
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл шалгах
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
htaccess ашиглах
Мэдээлэл оруулах функц
Цагийн зөрүү
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

HTML код цэвэрлэх
Уг функцыг ашиглан өгөдсөн мэдээллийн HTML кодыг цэвэрлэн зөвхөн текстэн мэдээллийг нь ялган авах боломжтой.
Code:
function mbmCleanUpHTML($comment){
       
        $search = array ('@<script[^>]*?>.*?</script>@si', // javascript -г ялгах
                    '@<[\/\!]*?[^<>]*?>@si',          // HTML таг уудыг ялгах
                    '@([\r\n])[\s]+@',                // хоосон зайг ялгах
                    '@&(quot|#34);@i',                // HTML тэмдэгтүүдийг солих
                    '@&(amp|#38);@i',
                    '@&(lt|#60);@i',
                    '@&(gt|#62);@i',
                    '@&(nbsp|#160);@i',
                    '@&(iexcl|#161);@i',
                    '@&(cent|#162);@i',
                    '@&(pound|#163);@i',
                    '@&(copy|#169);@i',
                    '@&#(\d+);@e');                   
   
        $replace = array (' ',
                         ' ',
                         '\1 ',
                         '" ',
                         '& ',
                         '< ',
                         '> ',
                         '  ',
                         chr(161).' ',
                         chr(162).' ',
                         chr(163).' ',
                         chr(169).' ',
                         'chr(\1) ');
       
        $comment = preg_replace($search, $replace, $comment);
        return $comment;
}


Дээр гууглэдэж байгаад олж авсан функц. Хэрэглэх үе их гардаг юм. Та бүхэнд бас хэрэг болох байх.
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (3)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »