Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
FTP_PUT() функц
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Имэйл шалгах
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
htaccess ашиглах
Мэдээлэл оруулах функц
Цагийн зөрүү
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Үг тасалж авах substr()
Өгөгдсөн үгний эхний зааж өгсөн уртаар нь салгаж авах функцыг толилуулъя. Крилл юникод үсэг 2 тэмдэгтээс бүрддэг хэмээн зөвлөгөө хэсэгт бичлэг оруулсныг та уншсан байх. Хэрэв уншиж амжаагүй бол энэ талаар мэдэхэд илүүдэхгүй байх. Уг асуудалтай холбоотой функцыг тусад нь оруулах болно.
Код:

function mbmSubStringFilename($txt='' , $maxlength=25){
   
    if(strlen($txt)>$maxlength){
        $fname = substr($txt,0,$maxlength);   
    }else{
        $fname = $txt;
    }
    return $fname;
}


Дээрхи кодны $txt хувьсагчийн оронд дурын үг, үгс байх бөгөөд $maxlength хувьсагч нь үндсэн 25-н тэмдэгтээр таслаж авахыг заана. Уг тоог дараахь код хэлбэртэйгээр өөрчилж болох бөгөөд та эхний хэдэн тэмдэгтийг авах хүсэлтэй тоогоо оруулж өгнө. Юникод крилл үсгийн хувьд 2 тэмдэгтээс бүтдэг тул зарим нэг тэмдэгтийн дундуур нь тасалж

Хэрэглэхдээ:

Код:
echo mbmSubStringFilename("text yamarch hamaagui",20);


substr() PHP -н үндсэн функцыг шууд ашиглаж болох ч гэлээ таны код хөгжүүлэх боломжийг илүүтэйгээр анхааран тусад нь функц болгож авах нь нэн тохиромжтой. Жишээ нь крилл юникод үгнээс тасалж авахад тусдаа функц бичих бөгөөд дээрхи зарчмаар та тусгай функц ашигласан тохиолдолд сүүлд уг функцыг засварлахад л таны асуудал бүрэн шийдэгдэх юм.

Гэхдээ substr() функцын цөөхөн жишээ харъя.
Code:
echo substr('abcdef', 1);     // bcdef
echo substr('abcdef', 1, 3);  // bcd
echo substr('abcdef', 0, 4);  // abcd
echo substr('abcdef', 0, 8);  // abcdef
echo substr('abcdef', -1, 1); // f

$string = 'abcdef';
echo $string{0};                 // a
echo $string{3};                 // d
echo $string{strlen($string)-1}; // f

$rest = substr("abcdef", -1);    // returns "f"
$rest = substr("abcdef", -2);    // returns "ef"
$rest = substr("abcdef", -3, 1); // returns "d"

$rest = substr("abcdef", 0, -1);  // returns "abcde"
$rest = substr("abcdef", 2, -1);  // returns "cde"
$rest = substr("abcdef", 4, -4);  // returns ""
$rest = substr("abcdef", -3, -1); // returns "de"

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »