Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
FLV тоглуулагч
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
FTP_PUT() функц
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл шалгах
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
htaccess ашиглах
Цагийн зөрүү
Мэдээлэл оруулах функц
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Юникод крилл үсэг агуулсан үгнээс эхний тодорхой үсгээр таслах функцыг та бүхэнд хүргэе. Хэрэв PHP -н үндсэн функцыг ашиглавал крилл үсгийг буруу тооцоолон тасалснаас болж элдэв янзын тэмдэгт харагдаж гардаг бөгөөд уг функц нь уг алдааг засварлаж бодитоор харуулна. Жишээ нь та ямар нэгэн прографын эхний 25 тэмдэгтийг салгаж авах бол уг функцыг хэрэглэж болно.
Код:
function mbm_substr( $txt='',$limit = 40){
    $buf = '';
    $k=0; //үсгийн байрлалыг тодорхойлоход ашиглагдана.
    
    for($i=0;$i<strlen($txt);$i++){
        
        $k++;
        
        $buf .= $txt{$i};
        if(ord($txt{$i})>207 && ord($txt{$i})<212){ //крилл үсэг үсэг байх тохиолдолд хийх үйлдэл
            $i++;
            $buf .= $txt{$i};
        }
        if($k>=$limit){ //авах үсгийн хязгаарт хүрмэгч зогсоно
            return $buf;
        }
    }
    return $buf;
}

Ашиглах заавар:
Код:
echo mbm_substr('бөыангрхар',5);

Дээрхи үйлдлийн үр дүнд:
Код:
бөыан

браузерт харагдана.
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »