Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хавтас жагсаах функц
Хичнээн зураг байгааг олох
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
IP --> Long IP
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
HTML код цэвэрлэх
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
FTP_PUT() функц
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Цагийн зөрүү
Мэдээлэл оруулах функц
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Юникод крилл үсэг агуулсан үгнээс эхний тодорхой үсгээр таслах функцыг та бүхэнд хүргэе. Хэрэв PHP -н үндсэн функцыг ашиглавал крилл үсгийг буруу тооцоолон тасалснаас болж элдэв янзын тэмдэгт харагдаж гардаг бөгөөд уг функц нь уг алдааг засварлаж бодитоор харуулна. Жишээ нь та ямар нэгэн прографын эхний 25 тэмдэгтийг салгаж авах бол уг функцыг хэрэглэж болно.
Код:
function mbm_substr( $txt='',$limit = 40){
    $buf = '';
    $k=0; //үсгийн байрлалыг тодорхойлоход ашиглагдана.
    
    for($i=0;$i<strlen($txt);$i++){
        
        $k++;
        
        $buf .= $txt{$i};
        if(ord($txt{$i})>207 && ord($txt{$i})<212){ //крилл үсэг үсэг байх тохиолдолд хийх үйлдэл
            $i++;
            $buf .= $txt{$i};
        }
        if($k>=$limit){ //авах үсгийн хязгаарт хүрмэгч зогсоно
            return $buf;
        }
    }
    return $buf;
}

Ашиглах заавар:
Код:
echo mbm_substr('бөыангрхар',5);

Дээрхи үйлдлийн үр дүнд:
Код:
бөыан

браузерт харагдана.
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »