Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
FTP_PUT() функц
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Мэдээлэл оруулах функц
htaccess ашиглах
Цагийн зөрүү
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийн оруулсан имэйлийг зөв эсэхийг шалгах функц.
Code:
function mbmCheckEmail($email)
{
    if(!eregi("^[a-z]+[a-z0-9_-]*(\.[a-z0-9_-]+)*@[a-z0-9_-]+(\.[a-z0-9_-]+)*\.([a-z]+){2,}$", $email))
    {
        return false; // Буруу имэйл хаяг
    }
    else{
        return true;
    }
}


Хэрэв хэрэглэгч буруу имэйл оруулсан бол false утгыг буцаана.

Хэрэглэх:
Code:
if(mbmCheckEmail($_POST['email'])==false){
       echo 'Та зөв имэйл хаяг оруулна уу';
}


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (2)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »