Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хавтас жагсаах функц
Хичнээн зураг байгааг олох
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
IP --> Long IP
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
HTML код цэвэрлэх
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
FTP_PUT() функц
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Цагийн зөрүү
Мэдээлэл оруулах функц
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

IP --> Long IP
IP хаяг нь урт болон энгийн гэж 2 янз байдаг. Энгийн IP хаяг гэдэг нь та бидний мэдэх 202.179.0.95 гэх мэт хэлбэртэй бөгөөд харин урт IP хаяг нь 12345789 гэх мэт бүхэл тоон хэлбэртэй байдаг. Энэ удаад тэгвэл энгийн IP хаягийг хэрхэн урт IP хаяг руу шилжүүлэх функц танилцуулъя.
Code:
function mbmIp2Long($ip) {
    $ex = explode(".", $ip);
    if (count($ex)!=4) return -1;
    list($a, $b, $c, $d) = $ex;
    $a = $a*16777216;
    $b = $b*65536;
    $c = $c*256;
    return $a+$b+$c+$d;
}


Тухайн зочны IP хаягийг олохдоо getenv("REMOTE_ADDR") коммандыг ашиглана.

Хэрэглэгхдээ:
 
Code:
echo mbmIp2Long(getenv("REMOTE_ADDR"));


Хэдийгээр ip2long(), long2ip() гэсэн PHP-н үндсэн функцуудыг ашиглаж болох ч энгийн IP хаягийг хэрхэн урт хаяг руу шилжүүлэх аргачлалыг харуулж байгаа юм.

 
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »