Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
FTP_PUT() функц
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Мэдээлэл оруулах функц
Цагийн зөрүү
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
clockУг функц нь UNIX хэлбэрийн цагийг /бүхэл тоо/ хэдэн жил, сар, өдрийн өмнө хэлбэрт хөрвүүлж харуулна. Жишээ нь 5 цаг 30 минутын өмнө гэх мэт...

Code:
function mBmTimeConverter($time=0){
    $now = time();
    $total_seconds = $now - $time;
    $minutes = floor($total_seconds/60);
    $hours = floor($minutes/60);
    $days = floor($hours/24);
    $months =floor($days/30);
    $years = floor($months/12);
    $seconds = ($total_seconds%60);
    $buf = '';
    if($years>0){
        $year = $years;
    }
    if($months>0){
        $month = ($months%12);
    }
    if($days>0){
        $day = ($days%30);
    }
    if($hours>0){
        $hour = ($hours%24);
    }
    if($minutes>0){
        $minute= ($minutes%60);
    }
   
    if($years==0){
        $result = $month;
        if($day>0){
            $result .= ' сар '.$day.' өдрийн өмнө';
        }else{
            $result .= ' сарын өмнө';
        }
    }else{
        $result = $year;
        if($month>0){
            $result .= ' жил '.$month.' сарын өмнө';
        }else{
            $result .= ' жилийн өмнө';
        }
    }
    if($months==0){
        $result = $day;
        if($hour>0){
            $result .= ' өдөр '.$hour.' цагийн өмнө';
        }else{
            $result .= ' өдрийн өмнө';
        }
    }
    if($days==0){
        $result = $hour;
        if($minute>0){
            $result .= ' цаг '.$minute.' минутын өмнө';
        }else{
            $result .= ' цагийн өмнө';
        }
    }
    if($hours==0){
        $result = $minute;
        if($seconds>0){
            $result .= ' минут '.$seconds.' секундын өмнө';
        }else{
            $result .= ' минутын өмнө';
        }
    }
    if($minutes==0){
        $result = $seconds.' секундын өмнө';
    }
   
    return $result;
}


Жишээ:

Code:
echo mBmTimeConverter(time());


Дээрхи жишээнд 0 секундын өмнө гэж хэвлэх болно.
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »