Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хавтас жагсаах функц
Хичнээн зураг байгааг олох
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
IP --> Long IP
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
FLV тоглуулагч
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
HTML код цэвэрлэх
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
Үг тасалж авах substr()
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
FTP_PUT() функц
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Цагийн зөрүү
Мэдээлэл оруулах функц
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Ямар нэгэн баазын хүснэгтэнд буй мэдээллүүдээс зөвхөн зургуудыг салгаж авах функцыг танилцуулъя. Энэ нь өмнө үзүүлж байсан мэдээллээс зургуудыг ялгаж авах функцыг давхар ашиглах болно.

Хэрэглэгдэх кодууд:

Код:
<?
mysql_select_db("db_name",mysql_connect('localhost','db_user','db_user_pass')); //Баазад холбогдож баазыг сонгоно


function mbmGetImagesFromTable(
                                $var = array(
                                      'field_name'=>'content_more', //ямар нүдний мэдээллээс зургуудыг ялгах нүдний нэр
                                      'table_name'=>'contents', // хүснэгтний нэр
                                      'limit'=>10, // хэдийг сонгох
                                      'order_by'=>'RAND()', // ямар хэлбэрээр жагсаах
                                      'where_value'=>'id!=0' //ямар нүдтэй хамааруулах
                                      )     
                                ){

    $q = "SELECT ".$var['field_name']." FROM ".$var['table_name']." WHERE ".$var['field_name']." LIKE '%<img%' AND ".$var['where_value']." ORDER BY ".$var['order_by']." LIMIT ".$var['limit']."";
 
    $r = mysql_query($q) or die(mysql_error());
   
    $buf = '';
   
    for($i=0;$i<mysql_num_rows($r);$i++){
        $dd = mbmCountImg(stripslashes(mysql_result($r,$i,"content")));
        $buf[] = $dd[0][0][0]; //зургуудийг array-д авч байна
    }
   
    foreach($buf as $k=>$v){
        echo $k.'.'.$v.'<br />'; //array тус бүрийг хэвэлж байна.
    }
}function mbmCountImg($txt = ''){ //өмнө танилцуулж байсан зургийг мэдээллээс ялгах функц
   
    preg_match_all('/<img[^>]+>/i',$txt, $result);
   
    $img = array();
    foreach( $result as $kk=>$v)
    {
        foreach( $result[$kk] as $k=>$vv)
        {
            preg_match_all('/(alt|title|src)=("[^"]*")/i',$vv, $img[$k]);
        }
    }
   
    return $img;
}
?>


Ашиглахдаа:

Код:
mbmGetImagesFromTable(
                                array(
                                      'field_name'=>'content_more',
                                      'table_name'=>'contents',
                                      'limit'=>10,
                                      'order_by'=>'RAND()',
                                      'where_value'=>'id!=0'
                                      )     
                                );

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »