Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
FTP_PUT() функц
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Мэдээлэл оруулах функц
Цагийн зөрүү
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
CSS ашиглан курсор очих үеийн дэвсгэр өнгийн хялбархан сольж болох боловч цонхны төлөвийн үгийг javascript ашиглан сольдог. Харин уг функц маань дэвсгэр өнгийг цонхны төлөв хэсгийн үгстэй өөрчилж харуулах юм.

Code:
function mbmonMouse($onMouseOver_bgcolor,$onClick_bgcolor,$status_text)
{
    $a="onmouseout=\"this.style.backgroundColor='',window.status=''\" ";
    $a.="onclick=\"this.style.backgroundColor='".$onClick_bgcolor."'\" ";
    $a.="onmouseover=\"this.style.background='',this.style.backgroundColor='".$onMouseOver_bgcolor."',window.status='".$status_text."'\"";
    return $a;
}


Хэрэглэх заавар:

Code:
<div <?=mbmonMouse('#F5F5F5','#dddddd','сайн уу')?>>Эхлэл цэс</div>


Дээрхи жишээнд Эхлэл цэсэн дээр курсор очиход дэвсгэр өнгө нь #F5F5F5 болох бөгөөд курсороор дарсан үед өнгө нь #DDDDDD болж өөрчилөгдөнө.

Жич: Уг функцыг CSS ашиглан илүү товч бичиж болно. Гэхдээ уг сайт маань PHP заах сайт учир аль зарим тохиолдолд хялбар ойлгуулах үүднээс арай өөр төрлөөр нь харуулах болно.
 
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (5)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »